ĐĂNG KÝ SHARK CAMP

shark-camp

SHARK CAMP
TRẠI HUẤN LUYỆN CÁ MẬP TRIỆU ĐÔ

shark-camp

CHƯƠNG TRÌNH SHARK CAMP.

Một năm huấn luyện 3 đợt

Huấn luyện 5 ngày 4 đêm/đợt

Hotline: 09.1515.8877

KHÓA HUẤN LUYỆN SHARK CAMP - TRẠI CÁ MẬP TRIỆU ĐÔ

Hotline: 09.1515.8877

error: Content is protected !!
Call Now Button